Αναλώσιμα Ιατρείων / Φλεβοκαθετήρες

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ με ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πώματα φλεβοκαθετήρων

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πώματα φλεβοκαθετήρων Ηπαρίνης

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φλεβοκαθετήρες BD Angiocath

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φλεβοκαθετήρες BD Venflon

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ