Αναλώσιμα Ιατρείων / Καθετήρες - Ουροσυλλέκτες

Ουρολογικοί foley από φυσικό LATEX μ.χρ. αποστειρωμένοι

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ουροσυλλέκτες απλοί αποστειρωμένοι cure

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ουροσυλλέκτες με βαλβίδα και κάνουλα αποστειρωμένοι cure

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παιδικοί ουροσυλλέκτες αποστειρωμένοι μ.χρ. 100ml

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ