Αναλώσιμα Ιατρείων / Ταινίες

Ταινίες Υφασμένες

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ταινίες από μετάξι αυτοκόλλητες.

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ταινίες μη υφασμένες (χάρτινες) αυτοκόλλητες.

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ταινίες πολυαιθυλενίου διαφανείς αυτοκόλλητες.

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ