Ορθοπεδικά - Ιατρικά - Αθλητιατρικά / Αεροστρώματα - Προϊόντα κατάκλισης

Στρώμα Κατακλίσεων με Κυψέλες και Αεραντλία

Τιμή: 90 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στρώμα Κατακλίσεων με Ραβδώσεις και Αεραντλία

Τιμή: 200 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στρώμα Κατακλίσεων βαρέως τύπου με Ραβδώσεις και Αεραντλία

Τιμή: 1100 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στρώμα κατακλίσεων Με ραβδώσεις Bαρέως τύπου

Τιμή: 840 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μαξιλάρια Δακτύλιος με τρύπα

Τιμή: 24 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μαξιλάρι Καθίσματος με Gel

Τιμή: 45 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μαξιλάρι Καθίσματος με Αερά & Gel

Τιμή: 190 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μαξιλάρι με Αεροκυψέλες Μονού Θαλάμου 36x36x10

Τιμή: 195 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μαξιλάρι με Αεροκυψέλες Διπλού Θαλάμου 40x40x10

Τιμή: 195 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μαξιλάρι με Αεροκυψέλες Μονού Θαλάμου 46x40x10

Τιμή: 195 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ