Ορθοπεδικά - Ιατρικά - Αθλητιατρικά / Νοσοκομειακά Κρεβάτια

Νοσοκομειακή κλίνη - Μονόσπαστη

Τιμή: 235€ / 180 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νοσοκομειακή κλίνη - Δίσπαστη

Τιμή: 265€ / 225 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κρεβάτι ημι-ηλεκτρικό πολύσπαστο

Τιμή: 780 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κρεβάτι ηλεκτρικό πολύσπαστο

Τιμή: 910 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ξύλινη ηλεκτροκίνητη πολύσπαστη κλίνη ECO II

Τιμή: 1200 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ξύλινη ηλεκτροκίνητη πολύσπαστη κλίνη ARMINIA III

Τιμή: 1500 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ