Αναλώσιμα Ιατρείων / Α' Βοήθειες

Ασκοί αναζωογόνησης Ενηλίκων-Παίδων-Νεογνών

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαστολέας στόματος

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μάσκα Για Χρήση Αναπνευστικής Αναζωογόνησης

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αερονάρθηκες

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χειροκήνητη Αναρρόφηφη

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ