Αναλώσιμα Ιατρείων / Μικροβιολογικά

Αντικειμενοφόρες Πλάκες Ατρόχιστες

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αντικειμενοφόρες Πλάκες Τροχισμένες

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αντικειμενοφόρες Πλάκες Περιθώριο

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Καλυπτρίδες

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θήκες Αντικειμενοφόρων Χάρτινες 2 Θέσεων

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θήκες Αντικειμενοφόρων Χάρτινες 4 Θέσεων

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θήκες Αντικειμενοφόρων Χάρτινες 10 Θέσεων

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θήκες Αντικειμενοφόρων Χάρτινες 20 Θέσεων

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ