Αναλώσιμα Ιατρείων / Ράμματα

Απορροφήσιμα Χειρουργικά Ράμματα (PGA)

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μη απορροφήσιμα Χειρουργικά Ράμματα (NYLON)

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μη απορροφήσιμα Χειρουργικά Ράμματα (SILK)

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ