Αναλώσιμα Ιατρείων / Σύριγγες-Βελόνες

Neo Ject Σύριγγες μ.χρ. αποστειρωμένες μ.χρ. με βελόνα

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύριγγες 1cc G-27 Ινσουλίνης Με Βελόνα Κουμπωτή

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύριγγες 3cc G-21 Κουμπωτή Με Βελόνα

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύριγγες 5cc G-21 Κουμπωτή Με Βελόνα

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύριγγες 10cc G-21 Κουμπωτή Με Βελόνα

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύριγγες 20cc G-21 Κουμπωτή Με Βελόνα

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύριγγες 1cc G-27 Ινσουλίνης κουμπωτές Ιταλικές οίκου PIC

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύριγγες 1cc G-30 Ινσουλίνης κουμπωτές Ιταλικές οίκου PIC

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύριγγες 2.5cc G-21 Κουμπωτή Ιταλικές Οίκου PIC

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύριγγες 5cc G-21 Κουμπωτή Ιταλικές Οίκου PIC

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύριγγες 10cc G-21 Κουμπωτή Ιταλικές Οίκου PIC

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύριγγες 50cc Χ.Βελόνα Κίνας

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύριγγες 60cc Τροφής Κίνας

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύριγγες 2.5cc Χ.Βελόνα Ιταλίας Οίκου PIC

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύριγγες 5cc Χ.Βελόνα Ιταλίας Οίκου PIC

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύριγγες 10cc Χ.Βελόνα Ιταλίας Οίκου PIC

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύριγγες 20cc Χ.Βελόνα Ιταλίας Οίκου PIC

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύριγγες 50cc Χ.Βελόνα Ιταλίας Οίκου PIC

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύριγγες Τροφής 60cc Χ.Βελόνα Ιταλίας Οίκου PIC

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μ.χρ. αποστειρωμένες

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες G-30 Ιταλίας Οίκου PIC

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες Παρακέντησης G - 16 x 90mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες Παρακέντησης G - 18 x 90mm Κόκκινο

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες Παρακέντησης G - 19 x 90mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες Παρακέντησης G - 20 x 90mm Κίτρινο

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες Παρακέντησης G - 21 x 90mm Πράσινο

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες Παρακέντησης G - 22 x 90mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ