Αναλώσιμα Ιατρείων / Βελόνες Μεσοθεραπείας

Βελόνες μεσοθεραπείας G-27 - 0,40 x 25mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας G-27 - 0,40 x 12mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας G-27 - 0,40 x 6mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας G-27 - 0,40 x 4mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες λιποδιάλυσης G-22 x 90mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες λιποδιάλυσης G-24 x 100mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες λιποδιάλυσης G-24 x 100mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες ηλεκτρολιπόλυσης G-30 - 0,30 x 25mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες ηλεκτρολιπόλυσης G-30 - 0,30 x 50mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες ηλεκτρολιπόλυσης G-30 - 0,30 x 75mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες ηλεκτρολιπόλυσης G-30 - 0,30 x 100mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες ηλεκτρολιπόλυσης G-30 - 0,30 x 125mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες ηλεκτρολιπόλυσης G-30 - 0,30 x 150mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας G-27 - 0,40 x 40mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας G-30 - 0,30 x 4mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας G-30 - 0,30 x 6mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας G-30 - 0,30 x 12mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας G-30 - 0,30 x 25mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας G-30 - 0,30 x 40mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας G-31 - 0,26 x 4mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας G-31 - 0,26 x 6mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας G-31 - 0,26 x 12mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας G-31 - 0,26 x 25mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας G-31 - 0,26 x 4mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας G-31 - 0,26 x 6mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας G-31 - 0,26 x 12mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας G-31 - 0,26 x 25mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας G-32 - 0,23 x 4mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας G-32 - 0,23 x 6mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας G-32 - 0,23 x 12mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας G-33 - 0,20 x 4mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μικροθεραπείας G-27 - 0.40 x 2.5mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μικροθεραπείας G-30 - 0.30 x 2.5mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μικροθεραπείας G-31 - 0,26 x 2.5mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μικροθεραπείας G-32 - 0,20 x 2.5mm

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Magic needles

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κυκλική βάση 3-5 θέσεων

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γραμμική βάση 3-5 θέσεων

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Strips αιμοληψίας

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας Mesoram 30GX4mm

Τιμή: 22 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας Mesoram 30GX6mm

Τιμή: 22 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας Mesoram 32GX4mm

Τιμή: 37.50 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες G-30 x 1/2" 0.30mm x 12.7mm Κίτρινο Ιταλίας Οίκου PIC

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας Mesoram 32GX6mm

Τιμή: 37.50 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βελόνες μεσοθεραπείας BD Microlance 30GΧ 13mm

Τιμή: καλέστε μας για τιμή €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ