Εξοπλισμός Ιατρείων / Διαφανοσκόπια

Διαφανοσκόπιο 1 Θέσης Ηλεκτροστατικής Βαφής

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαφανοσκόπιο 2 Θέσεων Ηλεκτροστατικής Βαφής

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαφανοσκόπιο 3 Θέσεων Ηλεκτροστατικής Βαφής

Τιμή:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ