Εξοπλισμός Ιατρείων / Μηχανήματα-Εξοπλισμός Φυσιοθεραπείας

Ηλεκτροθεραπεία

Τιμή: 105 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φορητή 4-κάναλη Ηλεκτροθεραπεία

Τιμή: 270 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπέρηχος & Ηλεκτροθεραπεία

Τιμή: 360 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπέρηχος Μπαταρίας & Ρεύματος

Τιμή: 840 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ιονοφόρηση

Τιμή: 270 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μαγνητοθεραπεία

Τιμή: 270 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μαγνητοθεραπεία

Τιμή: 490 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κρουστική Ηλεκτρομάλαξη με Υπέρυθρη

Τιμή: 300 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δινόλουτρο

Τιμή: 1100 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παραφινόλουτρο Τροχήλατο

Τιμή: 500 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δίζυγο βάδισης χωρίς βάση σπαστό

Τιμή: 350 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δίζυγο βάδισης με ξύλινες λαβές και βάση

Τιμή: 550 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πολύζυγο αποθεραπείας

Τιμή: 260 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τροχός Φυσιοθεραπείας

Τιμή: 195 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Όργανο Ενδυνάμωσης Πηχεοκαρπικής

Τιμή: 130 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κύλινδρος Ενδυνάμωσης Καρπών

Τιμή: 125 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δακτυλιέρα

Τιμή: 65 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εξεταστική Κλίνη Απλή

Τιμή: 170 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ